Belastingaangifte 2019

Belastingaangifte 2019

Waar kan ik mijn gegevens voor de aangifte vinden?

Zowel op de website als in de App kun je de gegevens voor je belasting aangifte vinden. De totale waarde van je coins bij Bitmymoney over 2019 staan in je account. Op de website in je profielpagina staat het jaaroverzicht en in de App vind je je gegevens onder 'Jaarrapporten' in het menu. In het totaaloverzicht staat het euro-bedrag per 1 januari dat je moet opgeven.
Let op: je moet alle crypto die je in je bezit hebt opgeven.

Hoe ziet de belasting bezit van Bitcoin?

Het bezit van bitcoins wordt door de belastingdienst gezien als vermogen. Bitcoins die je bezit, vallen onder overig eigen vermogen in box 3, sparen en beleggen. De belastingdienst spreekt over "cryptovaluta (zoals bitcoins)".

Wat moet ik opgeven?

De totale waarde van alle coins moet je in je belastingaangifte optellen bij je vermogen in box 3 'sparen en beleggen'.
Over je totale vermogen (bezittingen minus schulden) boven de grens van het heffingsvrij vermogen (in 2019 € 30.360) moet je vermogensbelasting betalen.

Peildatum 1 januari

De peildatum voor de belasting is de waarde van je vermogen op 1 januari van het belastingjaar.
Dus voor je belastingaangifte over 2019 geldt de waarde per 1 januari en niet per 31 december 2019.
Het totaal aantal crypto dat je bezat op 1 januari is bepalend voor de aangifte.

Belasting over vermogen: de heffingsgrondslag

Over de grondslag sparen en beleggen (bezittingen minus schulden) boven het heffingsvrije vermogen van € 30.360 betaal je in 2019 belasting.
Je betaalt belasting over een fictief rendement dat de belastingdienst heeft vastgesteld. Er gelden 3 schijven voor 2019, zie onderstaande tabel.

Schijf Uw (deel van de) grondslag sparen en beleggen Percentage theoretisch rendement Inkomsten­belasting over rendement Daadwerkelijke belasting over grondslag
1 Tot en met €71.651 1,935% 30% 0,5805%
2 Vanaf € 71.651 tot en met € 989.737 4,451% 30% 1,3353%
3 Vanaf € 989.737 5,60% 30% 1,68%

De belastingdienst heeft een nogal ingewikkelde pagina opgesteld over deze schijven, zie de schijven en het fictieve rendement. De bovenstaande tabel is de juiste en vereenvoudigde weergave hiervan.

Uiteindelijk betaal je over je totale grondslag sparen en beleggen (vanaf € 30.360) netto 0,5805% tot maximaal netto 1,68% belasting. Het percentage is afhankelijk van hoeveel je bezit, hoe meer je bezit hoe meer belasting je betaalt.

Tip en vragen over je belastingaangifte

Doe aangifte

Je bent verplicht om je bezit in crypto, zoals bitcoins aan geven. Als je dit niet doet en je bitcoins en andere crypto worden de komende jaren veel meer waard, kun je je vermogen niet verklaren.

Geeft Bitmymoney gegevens door aan de belastingdienst?

Nee, Bitmymoney geeft geen gegevens door aan de autoriteiten, zoals de belastingdienst. Behalve als een gerechtelijk bevel wordt overhandigd, voor een individueel geval. Het is je eigen verantwoordelijkheid om je crypto op te geven bij de belastingdienst.