De Bitcoinkoers volgens AI

De Bitcoinkoers volgens AI

Niemand kan de toekomst voorspellen, toch? In dit artikel lees je wat AI assistenten zeggen over de toekomst van Bitcoin.

We raadplegen vier gangbare AI tools, Gemini van Google, ChatGPT van OpenAI, Claude van Anthropic en Perplexity. Elk doen ze hun best om ons van goede informatie te voorzien.

Vraag 1: de Bitcoinkoers

Wat verwacht je van de bitcoinkoers de komende 12 maanden?

Drie van de vier modellen durfden over te gaan tot het geven van koersdoelen, op basis van online gevonden voorspellingen gedaan door mensen. Voor eind 2024 lopen de voorspellingen uiteen tussen 60 en 85 duizend euro. In 2025 worden bedragen van 100.000 dollar per bitcoin voorzien.

Gemini Advanced

De verwachtingen voor de bitcoin koers in de komende 12 maanden variëren sterk, maar over het algemeen is het sentiment positief. Verschillende factoren dragen bij aan deze verwachting:

Positieve factoren:

 • Bitcoin halving in Q2 2024: Historisch gezien heeft de halving, waarbij de beloning voor bitcoin miners wordt gehalveerd, geleid tot een prijsstijging in de maanden erna.
 • Toenemende institutionele adoptie: Steeds meer institutionele beleggers tonen interesse in bitcoin, wat de vraag en daarmee de prijs kan opdrijven.
 • Economische onzekerheid: De aanhoudende inflatie en geopolitieke spanningen kunnen beleggers ertoe aanzetten hun toevlucht te zoeken in bitcoin als veilige haven.

Negatieve factoren:

 • Regelgeving: Strengere regelgeving voor cryptovaluta kan de groei van bitcoin belemmeren.
 • Volatiliteit: Bitcoin staat bekend om zijn volatiliteit, wat betekent dat de prijs sterk kan schommelen in korte tijd.

Voorspellingen:

Verschillende analisten en experts hebben voorspellingen gedaan over de toekomstige bitcoin koers. Sommigen voorspellen een stijging naar $100.000 binnen 12 maanden, terwijl anderen voorzichtiger zijn en een geleidelijke stijging verwachten.

ChatGPT 4o

De bitcoinkoers voor de komende 12 maanden wordt door verschillende bronnen verschillend voorspeld, maar de algemene verwachting is positief, mede door factoren zoals de Bitcoin halving die gepland staat voor april 2024 en de toenemende institutionele adoptie.

 1. Gemiddelde Voorspelling: De meeste experts verwachten dat de bitcoinkoers tegen het einde van 2024 rond de $60,000 tot $85,000 zal liggen. Dit is gebaseerd op historische prijsbewegingen en de impact van de halving​​​​.
 2. Optimistische Scenario's: Sommige voorspellingen zijn zeer optimistisch, met schattingen die de prijs zien stijgen tot $90,000 of zelfs hoger, afhankelijk van marktvoorwaarden en adoptie door instellingen​​​​.
 3. Negatieve Scenario's: Er zijn ook minder optimistische scenario's die rekening houden met marktvolatiliteit en mogelijke macro-economische tegenwind, met voorspellingen die wijzen op mogelijke dips naar $50,000 of lager in periodes van hoge volatiliteit​​​​.

Perplexity

Op basis van zoekresultaten en huidige marktanalyses zijn dit de belangrijkste verwachtingen voor de Bitcoin-koers in euro's voor de komende 12 maanden:

 1. Groei op korte termijn: Analisten verwachten dat de prijs van Bitcoin aanzienlijk zal stijgen tegen eind 2024, met voorspellingen die oplopen tot ongeveer €90.742 in december 2024. Dit is een substantiële stijging ten opzichte van de huidige niveaus.
 2. Impact van de halving: De aankomende Bitcoin halving in april 2024 zal naar verwachting een belangrijke aanjager zijn van de prijsgroei. Historisch gezien is Bitcoin in de maanden na halving-evenementen flink gestegen.
 3. Aanhoudende opwaartse trend: De positieve momentum zal naar verwachting doorzetten in 2025, met analisten die een prijs van ongeveer €88.683 voorspellen tegen juni 2025 en €104.511 tegen eind 2025.
 4. Institutionele adoptie: Toenemende institutionele interesse en adoptie van Bitcoin zou kunnen bijdragen aan de prijsgroei in de komende 12 maanden.
 5. Marktvolatiliteit: Hoewel de algemene trend naar verwachting positief zal zijn, is het belangrijk op te merken dat de cryptomarkt zeer volatiel blijft en korte-termijn schommelingen waarschijnlijk zijn.
 6. Regelgevende factoren: Mogelijke veranderingen in regelgeving of ontwikkelingen kunnen de prijs van Bitcoin in het komende jaar in beide richtingen beïnvloeden.

Claude 3.5

Als een AI-assistent zonder toegang tot actuele marktgegevens of voorspellende modellen, kan ik geen betrouwbare voorspelling doen over de bitcoinkoers voor de komende 12 maanden. De cryptomarkt is notoir volatiel en wordt beïnvloed door talloze factoren.

Enkele punten om in gedachten te houden:

 1. Historische prestaties zijn geen garantie voor toekomstige resultaten.
 2. De bitcoinkoers kan worden beïnvloed door regelgeving, technologische ontwikkelingen, marktsentiment en macro-economische factoren.
 3. Deskundigen hebben vaak uiteenlopende meningen over de toekomst van bitcoin.

Voor een goed geïnformeerde mening zou ik aanraden om:

 • Recente analyses van betrouwbare financiële bronnen te raadplegen
 • De meningen van diverse crypto-experts te vergelijken
 • Huidige markttrends en -ontwikkelingen te bestuderen

Wilt u dat ik meer uitleg over specifieke factoren die de bitcoinkoers kunnen beïnvloeden?

Vraag 2: chef Bitcoin

Wie is de directeur van Bitcoin?

Hier zijn de assistenten het over eens: Bitcoin is van iedereen. En is bedacht door Satoshi Nakamoto.

Perplexity gaat overboord en haalt er personen bij die toevallig op internet te vinden zijn met de woorden "Bitcoin" en "directeur".

Gemini Advanced

Bitcoin heeft geen directeur of CEO. Het is een gedecentraliseerd digitaal geldsysteem dat werkt op basis van blockchain-technologie. Er is geen centrale autoriteit die de munt beheert of controleert.

In plaats daarvan wordt bitcoin onderhouden door een netwerk van computers over de hele wereld, die samenwerken om transacties te verifiëren en nieuwe bitcoins te creëren. Dit gedecentraliseerde karakter is een van de belangrijkste kenmerken van bitcoin en onderscheidt het van traditionele valuta's die worden uitgegeven en gecontroleerd door centrale banken.

ChatGPT 4o

Bitcoin heeft geen directeur of centraal leiderschap, omdat het een gedecentraliseerde cryptovaluta is. De oorspronkelijke ontwikkelaar van Bitcoin is een anonieme persoon of groep mensen bekend onder het pseudoniem Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto publiceerde in 2008 de originele Bitcoin whitepaper en lanceerde in 2009 de eerste versie van de Bitcoin-software. Sindsdien is Nakamoto's identiteit een mysterie gebleven, en er zijn geen bevestigde openbare verschijningen of communicatie van Nakamoto sinds 2011.

Het beheer en de ontwikkeling van Bitcoin worden nu verzorgd door een wereldwijde gemeenschap van ontwikkelaars en vrijwilligers die samenwerken aan het open-source project. De ontwikkeling van de Bitcoin-software wordt gecoördineerd via platforms zoals GitHub, waar ontwikkelaars bijdragen kunnen leveren aan de code en voorstellen kunnen indienen voor verbeteringen.

Voor meer informatie kun je deze bronnen raadplegen:

Perplexity

Er is geen enkele directeur van Bitcoin. Bitcoin is een gedecentraliseerde cryptocurrency die niet wordt beheerd of gecontroleerd door één persoon of organisatie. Het is een open-source project dat wordt onderhouden door een wereldwijde gemeenschap van ontwikkelaars en gebruikers.

De zoekresultaten verwijzen naar verschillende personen en situaties die verband houden met Bitcoin, maar geen van hen is de "directeur van Bitcoin":

 1. Er wordt melding gemaakt van een directeur van een Bitcoin-wisselkantoor die is gearresteerd voor het witwassen van drugsgeld.
 2. De directeur van het Centraal Planbureau (CPB), Pieter Hasekamp, heeft opgeroepen tot een verbod op Bitcoin en andere cryptomunten in Nederland.
 3. Jamie Dimon, de CEO van JPMorgan, wordt genoemd vanwege zijn kritische standpunt over Bitcoin.
 4. Er is een vermelding van Salim Ramji, die als nieuwe CEO van Vanguard is benoemd en eerder betrokken was bij de lancering van een Bitcoin ETF bij BlackRock.

Het is belangrijk om te begrijpen dat Bitcoin opzettelijk is ontworpen zonder centrale autoriteit of leiderschap. De ontwikkeling en het onderhoud van het Bitcoin-netwerk worden uitgevoerd door een gedistribueerde gemeenschap van ontwikkelaars, miners en gebruikers, in plaats van door een enkele directeur of bestuur.

Claude 3.5

Bitcoin heeft geen directeur in de traditionele zin van het woord. Dit is een belangrijk kenmerk van Bitcoin en een van de redenen waarom het zo uniek is. Hier zijn enkele kernpunten om dit te verduidelijken:

 1. Gedecentraliseerd systeem: Bitcoin is een gedecentraliseerd netwerk zonder centrale autoriteit of leiderschap.
 2. Open-source: De Bitcoin-software is open-source, wat betekent dat iedereen de code kan bekijken, gebruiken en bijdragen aan de ontwikkeling ervan.
 3. Satoshi Nakamoto: Bitcoin werd in 2008 gecreëerd door een persoon of groep onder het pseudoniem Satoshi Nakamoto. De ware identiteit is nooit onthuld en Satoshi is sinds 2010 niet meer actief betrokken.
 4. Ontwikkelaars: Er is een groep vrijwillige ontwikkelaars die aan de Bitcoin-software werken, maar zij hebben geen controle over het netwerk zelf.
 5. Miners en nodes: Het netwerk wordt in stand gehouden door miners (die transacties verwerken) en nodes (die de blockchain valideren en verspreiden), maar geen van hen heeft de controle over het hele systeem.
 6. Consensusmechanisme: Veranderingen in het Bitcoin-protocol vereisen consensus onder de deelnemers in het netwerk.

Dus in plaats van een directeur of CEO, wordt Bitcoin bestuurd door zijn protocol en de collectieve acties van zijn gebruikers, ontwikkelaars en miners. Dit maakt het fundamenteel anders dan traditionele bedrijven of financiële instellingen.

Vraag 3: schaarste

Is Bitcoin eindig?

Goed werk assistenten! Er komen inderdaad maximaal 21 miljoen bitcoins in omloop. Pluspunten voor Perplexity en Claude, die uitleggen dat één satoshi de kleinste eenheid van Bitcoin is.

Beste van de klas is ChatGPT, die als enige het belang van de beperking de hoeveelheid bitcoins onderstreept tegen de inflatie - geldontwaarding - die we kennen van euro en dollar.

Gemini Advanced

Ja, Bitcoin is eindig. Er kunnen maximaal 21 miljoen bitcoins bestaan. Dit is vastgelegd in het protocol van Bitcoin en kan niet worden veranderd.

Op dit moment (28 juni 2024) zijn er al meer dan 19 miljoen bitcoins gemined. Het tempo waarin nieuwe bitcoins worden gecreëerd, neemt echter af door een proces dat halving wordt genoemd. Bij elke halving wordt de beloning voor miners gehalveerd.

Naar verwachting zal de laatste bitcoin rond het jaar 2140 worden gemined. Daarna zullen miners alleen nog worden beloond met transactiekosten.

De eindigheid van Bitcoin wordt vaak gezien als een van de redenen waarom het waardevol is, omdat het schaarste creëert. Dit wordt vaak vergeleken met goud, dat ook een eindige voorraad heeft.

ChatGPT 4o

Ja, Bitcoin is eindig. Het totale aantal Bitcoins dat ooit kan worden gemined is beperkt tot 21 miljoen. Deze limiet is vastgelegd in de broncode van Bitcoin en is een essentieel onderdeel van het ontwerp van de cryptovaluta.

Waarom is Bitcoin eindig?

 1. Beperkt Aanbod: Satoshi Nakamoto, de oprichter van Bitcoin, heeft het maximale aantal Bitcoins beperkt tot 21 miljoen om inflatie tegen te gaan. Dit betekent dat er nooit meer dan 21 miljoen Bitcoins zullen zijn, wat Bitcoin een schaars goed maakt, vergelijkbaar met edelmetalen zoals goud.
 2. Halvering van Blokbeloning: Elke vier jaar, of na elke 210.000 geminede blokken, vindt er een halvering plaats (bekend als een "halving"). Dit vermindert de beloning voor miners met de helft, wat betekent dat de productie van nieuwe Bitcoins in de loop van de tijd vertraagt. Deze halveringsgebeurtenissen zullen doorgaan tot de maximale limiet van 21 miljoen Bitcoins is bereikt.
 3. Verwachte Tijdlijn: De laatste Bitcoin zal naar verwachting rond het jaar 2140 worden gemined, als gevolg van deze halveringsgebeurtenissen en de steeds kleiner wordende beloningen.

Belang van een Eindige Voorraad

 • Inflatiebeheersing: Door de beperkte voorraad kunnen Bitcoins niet worden bijgedrukt zoals fiatgeld, wat helpt om inflatie te beheersen.
 • Schaarsheid en Waarde: De eindigheid draagt bij aan de schaarste van Bitcoin, wat een van de factoren is die bijdragen aan de waarde ervan.

Meer informatie over de eindigheid van Bitcoin en de werking van halveringsevents kun je vinden in de Bitcoin whitepaper en via Bitcoin's officiële website.

Perplexity

Ja, Bitcoin is inderdaad eindig. Hier zijn de belangrijkste punten over de eindigheid van Bitcoin:

 1. Maximaal aantal: Er zullen nooit meer dan 21 miljoen bitcoins in omloop zijn. Dit maximum aantal is vastgelegd in de oorspronkelijke code van Bitcoin.
 2. Huidige circulatie: Op dit moment zijn er ongeveer 19.717.578 bitcoins in omloop. Dit betekent dat er al meer dan 90% van alle mogelijke bitcoins zijn gemijnd.
 3. Geleidelijke uitgave: Nieuwe bitcoins komen geleidelijk in omloop volgens een vast schema. Dit gebeurt door het "minen" van nieuwe blokken in de blockchain.
 4. Halving-events: Ongeveer elke vier jaar vindt er een "halving" plaats, waarbij de beloning voor het minen van nieuwe blokken wordt gehalveerd. Dit vertraagt de uitgifte van nieuwe bitcoins.
 5. Einddatum: Naar schatting zal de laatste bitcoin rond het jaar 2140 worden gemijnd. Na die tijd zullen er geen nieuwe bitcoins meer worden gecreëerd.
 6. Deelbaarheid: Hoewel het aantal bitcoins eindig is, is elke bitcoin deelbaar tot 8 decimalen (0,00000001 BTC, ook wel een "satoshi" genoemd). Dit zorgt ervoor dat Bitcoin bruikbaar blijft, zelfs als de waarde per hele coin zeer hoog wordt.
 7. Economisch model: De eindigheid van Bitcoin is een belangrijk aspect van zijn economische model en wordt vaak gezien als een voordeel ten opzichte van traditionele valuta, die onbeperkt kunnen worden bijgedrukt.

Deze eindigheid is een fundamenteel kenmerk van Bitcoin en draagt bij aan zijn waardepropositie als een schaars digitaal goed.

Claude 3.5

Ja, Bitcoin is inderdaad eindig. Dit is een belangrijk kenmerk van het ontwerp en de economie van Bitcoin. Hier zijn de belangrijkste punten:

 1. Maximale voorraad: Er zullen in totaal nooit meer dan 21 miljoen bitcoins in omloop zijn. Dit maximum is ingebouwd in de Bitcoin-code.
 2. Mining-beloningen: Nieuwe bitcoins komen in omloop door het miningproces. Miners ontvangen een beloning voor het valideren van transacties en het toevoegen van nieuwe blokken aan de blockchain.
 3. Halving: Ongeveer elke vier jaar halveert de mining-beloning. Dit proces, bekend als "halving", vermindert het aantal nieuwe bitcoins dat in omloop komt.
 4. Afnemende uitgifte: Door de halving neemt het tempo waarin nieuwe bitcoins worden gecreëerd steeds verder af.
 5. Verwachte einddatum: Op basis van het huidige schema wordt verwacht dat de laatste bitcoin ergens rond het jaar 2140 zal worden gemined.
 6. Deflatie: De eindigheid van Bitcoin kan leiden tot deflatie, omdat de vraag mogelijk blijft groeien terwijl het aanbod beperkt is.
 7. Verdeelbaarheid: Hoewel er een limiet is aan het aantal bitcoins, kan elke bitcoin worden onderverdeeld in 100 miljoen "satoshi's", de kleinste eenheid van Bitcoin.

Deze eindigheid onderscheidt Bitcoin van traditionele valuta's, die doorgaans geen harde limiet hebben op hun totale voorraad. Het is een belangrijk aspect van Bitcoin's economische model en wordt door sommigen gezien als een voordeel, terwijl anderen het als een potentieel probleem beschouwen.

Wilt u meer weten over de implicaties van Bitcoin's eindigheid?

Disclaimer

Elke assistent dekte zich in, behalve Claude die geen voorspellingen deed. Voor de leesbaarheid staan de disclaimers niet in bovenstaande antwoorden. Wel vind je ze hieronder.

Gemini Advanced

Disclaimer: Het is belangrijk om te onthouden dat voorspellingen over de bitcoin koers onzeker zijn en dat investeren in cryptovaluta risico's met zich meebrengt. Doe altijd je eigen onderzoek en investeer alleen wat je kunt missen.

ChatGPT 4o

Het is belangrijk te benadrukken dat dit allemaal voorspellingen zijn en dat de werkelijke koers kan variëren afhankelijk van tal van factoren, waaronder regelgeving, markttrends en wereldwijde economische omstandigheden. Investeren in bitcoin blijft risicovol en het is verstandig om goed onderzoek te doen en eventueel financieel advies in te winnen voordat je grote investeringen doet.

Perplexity

Het is cruciaal om te onthouden dat dit voorspellingen zijn en de werkelijke prijsbeweging kan afwijken. De cryptomarkt staat bekend om zijn volatiliteit en verschillende factoren kunnen de prijs van Bitcoin beïnvloeden. Doe altijd grondig onderzoek en houd rekening met uw risicotolerantie voordat u investeringsbeslissingen neemt.