Bitmymoney bij DNB over nieuwe wetgeving

Bitmymoney bij DNB over nieuwe wetgeving

Op 8 november 2019 waren onze CEO Robert-Reinder Nederhoed en compliance officer Mieke de Haas aanwezig bij het seminar van DNB over de nieuwe wetgeving, waardoor cryptobedrijven vanaf 10 januari 2020 onder toezicht vallen van De Nederlandse Bank (DNB).

Cryptobedrijven mogen alleen diensten aanbieden aan Nederlandse klanten als zij een registratie hebben gekregen van DNB.
Deze wetgeving gaat gelden voor alle cryptobedrijven, die diensten aanbieden aan Nederlandse klanten, dus ook voor buitenlandse bedrijven.

De nieuwe wetgeving is een aanpassing van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en terrorisme financiering) als gevolg van een aanpassing van de Europese anti-witwasrichtlijn. Naast wijzigingen voor andere bedrijfstakken om witwassen te voorkomen zijn de cryptobedrijven expliciet in de wetgeving opgenomen.