Bitmymoney heeft de gebruiksvoorwaarden op onderdelen aangepast en verduidelijkt. We vragen je om de voorwaarden goed door te lezen.

Enkele belangrijke onderdelen uit de voorwaarden:

Wetgeving

Verwijzing naar de nieuwe wetgeving (aanpassing van de Wwft) waaronder Bitmymoney gaat vallen. Hierdoor heeft Bitmymoney de wettelijke plicht om haar klanten te identificeren, transacties te monitoren en ongebruikelijke transacties te melden aan de daartoe bevoegde overheidsinstanties.

De Bitmymoney rekening kan niet gebruikt worden door een zogenaamd US person.

Gebruik

Uitleg over de duur van het verificatieproces, dat Bitmymoney een transactie kan opschorten tot verificatie is voltooid.

Het is niet toegestaan ​​fondsen van derden in je Bitmymoney account te ontvangen via het blockchain-netwerk.

In het onderdeel Fair use is verduidelijkt welk gebruik Bitmymoney als redelijk ziet.

Herkomst en privacy

Je gaat akkoord dat je naar waarheid zult opgeven waar cryptocurrencies vandaan komen en waar je cryptocurrencies heen stuurt. Bitmymoney behoudt zich het recht voor om transacties in je account te onderzoeken en afhankelijk van de uitkomst maatregelen te nemen.

Het is niet toegestaan om Bitmymoney te gebruiken als mixer. Het is niet toegestaan om cryptocurrencies te ontvangen en door te sturen.