Nieuwe wetgeving per 21 mei en wat verandert er voor de klant?

Nieuwe wetgeving per 21 mei en wat verandert er voor de klant?

Artikel van 9 april, laatste update 18 mei.

De nieuwe wetgeving die toeziet op cryptobedrijven gaat op 21 mei in.

Bitmymoney heeft de registratie aangevraagd bij De Nederlandsche Bank (DNB) en zal onder deze wetgeving komen te vallen.

Maatregelen voor bedrijven

1. Melden van ongebruikelijke transacties

Cryptobedrijven zijn opgenomen in de lijst van bedrijven die ongebruikelijke transacties moeten melden aan de Financial Intelligence Unit (FIU) in Nederland. Bedrijven die nu al moeten melden zijn juweliers, notarissen, bedrijven die iDEAL verzorgen voor webshops,  advocaten, garagehouders e.d. Vanaf 21 mei gaan de cryptobedrijven ook ongebruikelijke transacties melden. Het melden van Bitcointransacties is nieuw voor zowel de FIU als alle cryptobedrijven.

2. Ken-je-klant

Dit betekent dat wij de identiteit moeten kennen van de klant. Crypto wordt als verhoogd risico gezien door de autoriteiten wegens de vermeende anonimiteit van de transacties. Alle bitcointransacties zijn zichtbaar, maar niet te koppelen aan een persoon. Dit betekent dat we jouw identiteit in ieder geval moeten kennen voordat je Bitcoin kunt versturen over het Bitcoinnetwerk.

3. Transactiemonitoring & herkomst van gelden

Transacties van klanten moeten bewaakt worden en waar nodig zal gevraagd worden naar de herkomst van de euro’s of bitcoins om witwassen te voorkomen.

4. Toetsing van het bestuur op geschiktheid en betrouwbaarheid

Het bestuur van Bitmymoney zal worden getoetst door DNB op geschiktheid en betrouwbaarheid. Deze toets is geheel nieuw en wordt tot nu toe alleen op financiële instellingen zoals banken en verzekeraars toegepast.

Wat verandert er voor jou als klant?

Als gebruiker van Bitmymoney zul je er weinig van merken, want we passen al maatregelen toe om klanten te beschermen en fraude en oplichting te voorkomen. Als je Bitcoin wil versturen zul je je moeten identificeren. Daarnaast zul je je eerder moeten identificeren bij grotere aankopen.

Als je wil versturen en je bent nog niet geverifieerd, dan kun je dat makkelijk doen door een selfie te maken met je ID in de hand.

Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft)

Het wetsvoorstel tot wijziging in de Wwft werd door de Tweede Kamer op 10 december 2019 aangenomen en op 28 april door de Eerste kamer. De datum van inwerkingtreding is 21 mei 2020.

In het wetsvoorstel zijn twee soorten cryptobedrijven opgenomen:

  • aanbieders van diensten voor het wisselen van virtuele valuta en euro
  • aanbieders van bewaarservice voor virtuele valuta

De publicatie van de wet en het besluit in het Staatsblad vindt plaats op woensdag 20 mei. Inwerkingtreding is dan de dag erna, op donderdag 21 mei, Hemelvaartsdag dus.

De wijziging in de Wwft is de implementatie van de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn die in 2018 door het Europese parlement is aangenomen.

Naast de verplichte registratie van bedrijven die met virtuele valuta werken worden er ook andere wijzigingen doorgevoerd zoals het stellen van nadere beperkingen aan het gebruik van anonieme prepaidkaarten, het aanscherpen van de maatregelen voor hoog-risico landen en het uitbreiden van de informatie-uitwisseling tussen bevoegde autoriteiten.