1 miljoen mensen één bitcoin

1 miljoen mensen één bitcoin

Het aantal adressen dat minstens een hele bitcoin bevat, nadert de miljoen. Deze stijgende trend is een teken van de groeiende acceptatie van Bitcoin als een alternatieve vorm van beleggen.

Ondanks het stroeve koersverloop sinds eind 2021 zien we een stijging, zo'n 150.000 meer dan een jaar geleden. Beleggers lijken steeds minder aandacht te hebben voor fluctuaties op de korte termijn. In onderstaande grafiek zie je het aantal adressen met minstens 1 bitcoin aan tegoed.

Bitcoinadressen met meer dan een hele bitcoin (oranje)
Bitcoinadressen met meer dan een hele bitcoin (oranje) - bron: Look into bitcoin
Op het moment van schrijven staat de teller op 999.243 adressen met meer dan een hele munt.

Aan het begin…

Dat er bijna een miljoen bezitters zijn met 1 BTC, betekent ook dat er 8 miljard mensen zijn met minder of geen Bitcoin.

Een paar jaar geleden moest je nog honderden bitcoins bezitten om bij de rijkste paar procent te horen, nu ben je dat met een enkele munt al. We staan nog aan het prille begin van de adoptiecurve; wie weet rekenen we straks alleen nog maar in sats.

Algehele groei zichtbaar

Niet alleen adressen met een hele Bitcoin zijn in aantallen gestegen. Onderstaande grafiek toont trends voor adressen met meer dan 0.01 (groen), 0.1 (geel) en 1 bitcoin (oranje).

In groen is af te lezen dat er meer dan 12 miljoen adressen zijn met een beetje bitcoin. Deze steeg dit jaar met 8% en is ten opzichte van 2018 zelfs verdubbeld.

Ondanks de dalende koers nam het aantal adressen dit jaar toe

In de koersdaling in 2018 nam het aantal adressen met een beetje tegoed flink af: van 6.8 naar 6.5 miljoen. In de dip van 2022 is er geen afname te zien, maar zijn er een miljoen Bitcoinadressen met tegoed bij gekomen.

Het vertrouwen in Bitcoin heeft een positieve ontwikkeling doorgemaakt; een dalende koers wordt niet meteen geassocieerd met een reden om te verkopen.

Miljarden bij beurzen

Verder zien we dat sommige adressen duizenden bitcoins bevatten. Dit adres kan behoren tot een bedrijf, beurs of investeerdersgroep waarbij meerdere leden een verschillend aantal bitcoins kunnen hebben.

Deze Bitcoin-whales bestaan voornamelijk uit beurzen. De wallet van Binance, ‘s werelds grootste cryptobeurs houdt op het moment 248.597 bitcoins van klanten in bewaring, met een huidige waarde van ruim 6 miljard euro. Op het adres van Bitfinex, een van de eerste cryptobeurzen, staan 178.010 bitcoins met een waarde van bijna 4,5 miljard.

Nummer 1

Satoshi Nakamoto, de bedenker van Bitcoin, startte in 2009 het Bitcoinnetwerk. Het vermoeden is dat dit mysterieuze genie in een jaar tijd een miljoen bitcoins bij elkaar spaarde. Deze bitcoins zijn nooit uitgegeven en hebben nu een waarde van 25 miljard euro.

Meer dan 1 miljoen mensen?

De 1 miljoen mensen met een hele bitcoin op een adres, is een ondergrens. Mensen met een hele bitcoin op een exchange zijn in dit getal niet meegenomen.

Wanneer jij een hele Bitcoin bezit op je rekening bij Bitmymoney, wordt deze namelijk onder hetzelfde adres gerekend als de andere gebruikers. Het is daarom aannemelijk dat er naast de 1 miljoen zichtbare adressen nog veel meer mensen zijn met een hele munt.

HODL curve

Tegoeden op de blockchain zijn openbaar inzichtelijk. Iedereen kan hier analyses van maken. Een voorbeeld daarvan zijn tegoeden die lange tijd niet zijn aangeraakt.

In onderstaande HODL-grafiek zie je het aandeel van alle bitcoins die langer dan 5 jaar niet zijn verplaatst (oranje).
Bijna 30% van alle bitcoins in omloop zijn 5+ jaar niet verplaatst

Wat opvalt is de continue stijging: meer Bitcoin wordt langer vastgehouden.

De grafiek toont dat 29% van het totale aantal munten de afgelopen 5 jaar niet van eigenaar is gewisseld. Anders gezegd, staan 5.6 miljoen bitcoins al lange tijd stil.

Visie voor de lange termijn

In het begin van dit artikel zagen we een toename in mensen die een hele bitcoin bezitten. In combinatie met het langer stilstaan van bitcoins, is de conclusie dat er sprake is van een toename in vertrouwen op de lange termijn. Prijsschommelingen op de korte termijn tornen daar niet aan.

De rol van Bitcoin lijkt steeds meer op die van goud. Bitcoin wordt gebruikt als veilige haven, waar beleggers toevlucht zoeken bij economische en politieke onzekerheid.