Aantal hodlers blijft groeien

Aantal hodlers blijft groeien

Indicatie van vertrouwen

Elke dag neemt het aantal mensen dat in Bitcoin gelooft, toe. Dit zien we terug in de adressen die ervoor kiezen hun munten niet meer van de hand te doen. Op hoeveel procent zitten we nu? En welk effect kan dit gaan hebben op de koers van Bitcoin?

Blockchainanalyse

De boekhouding van Bitcoin - de blockchain - is openbaar. Hierin zijn alle transacties inzichtelijk vanaf het begin 2009 tot nu. Deze informatie is anoniem, maar door de transacties te analyseren kun je inzicht krijgen in het gedrag van Bitcoingebruikers door de jaren heen. Deze vorm van onderzoek heet blockchainanalyse.

Handelen of sparen?

Dit artikel onderzoekt spaargedrag in Bitcoin met behulp van blockchainanalyse. Een spaarder is iemand die niets van de hand doet, maar  de Bitcoin vasthoudt. Door naar bitcoinadressen te kijken, kunnen we zien of de eigenaar regelmatig zijn munten verhandelt, verstuurt, of juist een echte hodler* is. We spreken van een hodler wanneer minimaal 75% van de Bitcoin die op het adres aankomen, niet meer is verstuurd.

*HODL is een verbastering van "hold", vasthouden.

Onderzoek naar hodlers

Uit de analyse blijkt dat de groep hodlers met de dag groter wordt. Wanneer we naar de grafiek kijken, zien we naast het koersverloop (grijs), de hoeveelheid bitcoins in het bezit van langetermijnhouders, ofwel hodlers (oranje).

Tijdens de piekjaren is er telkens een kleine terugval te zien. Dit zijn de hypes: eerdere spaarders nemen winst en nieuwkomers beginnen aan hun spaarreis. 

Dit jaar kwam het totale aantal gespaarde de Bitcoin zelfs ruim boven de 14 miljoen munten uit, en bereikte hiermee een nieuwe all time high.

Meer hodlers dan nieuwe bitcoins

Meer dan 76% van alle Bitcoin is nu in handen van hodlers. Wanneer het proces zich in dit tempo blijft voortzetten, wisselt in 2036 meer dan 80% van de bitcoins niet meer van eigenaar.

Een absolute stijging van 4% lijkt misschien niet veel. Maar als je bedenkt dat er in de komende 14 jaar meer dan 1.8 miljoen nieuwe munten bijkomen, wordt de groep hodlers aanzienlijk groter.

Hodler Price model

De vraag naar Bitcoin neemt toe, terwijl de toevoer van nieuwe munten afneemt. Zou deze ontwikkeling ook invloed kunnen hebben op de prijs van Bitcoin?

The Rational Root, een Nederlandse Bitcoin-analist denkt van wel. Door het  gedrag van de Bitcoingebruikers te analyseren, heeft hij het HODL-model bedacht. In dit model deelt hij alle adressen in op spaarzaamheid, en kan hij op deze manier een prijsindicatie geven voor de aankomende jaren.

Mocht je meer willen weten over hoe het model precies in elkaar zit, dan kun je dat hier terugvinden.

Verschillen met Stock-to-Flow

In de koersvoorspellingen van zowel Root als PlanB, waar we eerder aandacht aan besteedden, spelen de halvingen een belangrijke rol. In tegenstelling tot het stock-to-flow model, gaat er bij het HODL prijsmodel meer tijd overheen voordat de prijsdoelen uit het stock-to-flow model worden behaald.

Een mogelijke oorzaak hiervan, is dat PlanB zijn ideeën voornamelijk baseerde op de schaarste van Bitcoin, die op vantevoren vastgestelde data verdubbelt. PlanB hield externe factoren buiten zijn model.

Het vertrouwen in het Bitcoin-netwerk bijvoorbeeld, is niet in vaste tijdseenheden te berekenen. In de beginfase van een ontwikkeling kan het veel meer tijd in beslag nemen om het vertrouwen op niveau te krijgen, dan wanneer de techniek langer bestaat. Dit vertrouwen heeft invloed op de koers, waardoor de verwachtingen kunnen voorlopen op de prijs.

Door de halvingen te combineren met het waarneembare vertrouwen in Bitcoin, houdt Root hier in zijn model wel rekening mee.