Bitmymoney belasting-update 2020

Bitmymoney belasting-update 2020

Het voorjaar komt eraan en dan krijgen we elk jaar weer de vraag:

Moet ik mijn Bitcoin opgeven voor de belasting?

En het antwoord is ja!
Als je je belastingformulier invult ben je verplicht om bij het onderdeel 'overige bezittingen' de totale waarde van alle coins die je bezit op te geven.

Bezat je op 1 januari 2020 Bitcoin?

Als je op 1 januari 2020 virtuele valuta zoals Bitcoin in bezit had, dan moet je die opgeven aan de belastingdienst.
Als je op 2 januari 2020 pas je eerste Bitcoin kocht, hoef je deze dus niet op te geven.

De waarde en koers per 1 januari 2020 geldt

Voor de aangifte telt de totale waarde van je bezit. Je moet het aantal coins opgeven dat je op 1 januari bezat tegen de koers van 1 januari 2020. Dat is voor Bitcoin: € 6.402, voor Ethereum: € 115 en voor Litecoin: € 37.

Waar staan de gegevens bij Bitmymoney?

Zowel op de website als in de App kun je de gegevens voor je belastingaangifte vinden. De totale waarde van je coins bij Bitmymoney - voor elk jaar - staan in je account. Op de website staat het jaaroverzicht in je profielpagina en in de App vind je je gegevens in menu onder 'Jaarrapporten'.

Hoeveel belasting betaal ik eigenlijk over een Bitcoin?

De meeste mensen betalen geen belasting over hun Bitcoin. Pas als je meer dan €30.846 euro aan spaargeld en beleggingen hebt, moet je belasting gaan betalen. Voor elke Bitcoin boven de €30.846 euro betaal je ongeveer 35 euro aan belasting.

Waar valt belasting op het bezit van Bitcoin onder?

Bitcoins worden door de belastingdienst gezien als vermogen. De waarde valt onder Overig eigen vermogen in box 3: Sparen en beleggen.

Wat moet ik opgeven?

De totale waarde van alle coins moet je in je belastingaangifte opgeven bij je vermogen in box 3 'sparen en beleggen'.

Peildatum 1 januari 2020!

De peildatum voor de belasting is de waarde van je vermogen op 1 januari van het belastingjaar. Dus voor je belastingaangifte over 2020 geldt de waarde per 1 januari 2020 en niet per 31 december 2020. Indien je pas in 2020 begonnen bent met Bitcoin, hoef je die pas op te geven in je belastingaangifte in 2021.

Belasting over vermogen: de heffingsgrondslag

Over de grondslag sparen en beleggen - bezittingen minus schulden - boven het heffingsvrije vermogen van € 30.846 betaal je in 2020 belasting.
Indien je minder dan € 30.846 aan bezittingen hebt minus schulden, betaal je geen belasting over dat vermogen.

Je betaalt belasting over een fictief rendement dat de belastingdienst heeft vastgesteld. Er gelden 3 schijven voor 2020, zie onderstaande tabel.

Schijf Jouw grondslag sparen en beleggen boven € 30.846 Percentage Inkomsten- belasting Daadwerkelijke belasting
1 Tot en met €72.798 1,789% 30% 0,537%
2 Vanaf € 72.798 tot en met € 1.005.573 4,185% 30% 1,256%
3 Vanaf € 1.005.573 5,28% 30% 1,584%

Als je dus op 1 januari 2020 € 40.000 aan crypto had, en geen schulden of ander spaargeld, dan betaal je alleen belasting over  € 9.154 (€ 40.000 - € 30.846).
In dit geval dus € 49,16 aan belasting (0,537% over € 9.154).

De belastingdienst heeft een nogal ingewikkelde pagina opgesteld over deze schijven, zie 'de schijven en het fictieve rendement'. De bovenstaande tabel is een vereenvoudigde weergave hiervan.

Tip en vragen over je belastingaangifte

Doe aangifte

Je bent verplicht om al je bezit in crypto, zoals bitcoins aan te geven. Doe aangifte, want als je dit niet doet en je bitcoins en andere crypto worden de komende jaren veel meer waard, kun je je vermogen niet verklaren.

Geeft Bitmymoney gegevens door aan de belastingdienst?

Nee, Bitmymoney geeft geen gegevens door aan de autoriteiten, zoals de belastingdienst. Bitmymoney geeft alleen gegevens aan de autoriteiten in individuele gevallen, waarbij een gerechtelijk bevel wordt overhandigd.
Het is je eigen verantwoordelijkheid om je crypto op te geven bij de belastingdienst.