Bitcoin, de herontdekking van geld

Bitcoin, de herontdekking van geld

Bitcoin is de herontdekking van geld. Het is geld vanuit een andere hoek bekeken. Het is het wegnemen van het risico van de tegenpartij. Het is het zuiverste, snelste, eerlijkste geld, opnieuw vanaf het allereerste begin bedacht. Het is het rekenkundige bewijs van historische gebeurtenissen, het bouwt een onvervalsbare geschiedenis op zonder de noodzaak van vertrouwen.

Dit artikel is een vertaling van Bitcoin is the rediscovery of money geschreven door DerGigi, naar het Nederlands vertaald door Drs. Ing. Els Knaapen BA.

Trustless money

Bitcoin is het besef dat cryptografie niet genoeg is. Het is de erkenning dat vertrouwde derden beveiligingslekken zijn. Het is een ondoordringbaar fort van validaties dat de wereld vertelt dat ongeldige Bitcoin blocks geen kans maken.

Door het herintroduceren van vertrouwen, zij het via slinks taalgebruik, wat proof-of-stake is, of een aanval via regulering, wat gecentraliseerde aandelenbeurzen en toezichthouders zijn, vernietigt "crypto" alles wat Satoshi’s uitvinding in de eerste plaats zo geweldig maakt.

“Gij zult niet stelen”

De meeste mensen begrijpen nog niet dat Bitcoin anders is. Het is geen bedrijf. Het kan niet failliet gaan. Het heeft geen directeur die beïnvloed, gearresteerd of corrupt kan worden. Het is een natuurkracht, net zoals het getij dat op- en afgaat, net zoals de zon die in het oosten opkomt. Je kunt er een mening over hebben, maar jouw mening heeft er geen enkele invloed op. Iedere 10 minuten laat Bitcoin zich weer gelden. Iedere 10 minuten metselt het een boodschap in zijn tijdlijn: "gij zult niet stelen".

De aard van Bitcoin

Het monetaire beleid van Bitcoin wordt gemaakt in tijd, niet bij decreet. Het kan niet veranderd worden. Het kan niet bediscussieerd worden. Het is niet gerelateerd aan eisen, niet gerelateerd aan energiegebruik en is onafhankelijk van de politiek.

De zwakke kopieën die we als "shitcoins" bestempelen, zijn zich niet bewust van de aard van Bitcoin. Ze zijn zich zelfs niet bewust van de aard van geld; geloven dat “geld voor je moet werken.” Geloven dat geld een soort opbrengst moet genereren; dat geld zelf een nominale winst zou moeten genereren.

Nee. Jouw geld moet gewoon werken, punt. Jouw geld moet van jou zijn en alleen maar van jou en het moet niet van jou stelen.

Als jouw geld toestemming nodig heeft om uitgegeven te worden, is het niet jouw geld. Als jouw geld risico loopt door een tegenpartij, is het geen geld – maar een tegoed. Als jouw geld van je steelt, is het niet jouw geld – maar een controle- en financieringsmechanisme van jouw regering. Als jouw geld een identiteit vereist is het niet geld, maar een sociaal kredietsysteem.

“Geld kent geen opbrengst.
Geld kent geen tegenpartijrisico.
Geld is geen tegoed.
Geld hoeft niet te "groeien."
Geld vereist geen identiteit.
Geld heeft geen geheugen.”

"Het hele idee achter geld, is juist niet je klant te kennen," zoals een Italiaanse komiek ooit eens zei.

Ethiek

Bitcoin is een antwoord op het morele falen van fiatgeld - zoals euro en dollar - en onze monetaire instituten. "Crypto" is een reïncarnatie van deze falende instituten, het vervangt het vriendelijke gezicht van gladgeschoren bankiers door de verlegen glimlach van onverzorgde tieners. Sommigen noemen dit vooruitgang. Ik noem het onethisch.

Geld is net zo belangrijk als dat het onzichtbaar is. Het belang van geld komt alleen naar voren wanneer geld uitsterft, iets wat op wereldwijde schaal op dit moment plaatsvindt, terwijl ik deze woorden aan het typen ben.

We zijn vergeten wat geld is. We zijn de wijsheid van het verleden vergeten, het belang van eerlijke gewichten en maten. We zijn vergeten dat woekerwinsten een zonde zijn, dat liefde voor geld omwille van het geld, aan de voet van al het kwaad staat. Vervolgens hebben we die wortel van al het monetaire kwaad maar al te lang genegeerd: namelijk het overheidsmonopolie op het drukken en onder controle houden van geld.

Geldproductie is een ethische zaak. Het bijdrukken van geld is een morele mislukking en shitcoinery is niets anders dan geld bijdrukken, verborgen achter een sluier van verwarring, technogebabbel en veronderstelde innovatie (of erger nog: altruïsme).

Bitcoin is oprecht, eerlijk en waarachtig. Het is geweldloos en vrijwillig. Het is een reddingsboot en een uitgang, en mag niet verward worden met een groot aantal shitcoins dat op zijn succes meelift.

Bitcoin is uniek

De onbevlekte ontvangenis, chronologische uitgifte en organische groei van Bitcoin is wat het verschil maakt. Het ontbreken van tegenpartijrisico is wat het tot geld maakt. Het ontbreken van leiderschap is wat het gedecentraliseerd maakt. Zijn rekenkundig bewijs van het verloop van de gebeurtenissen is wat het onafhankelijk verifieerbaar en onomkeerbaar maakt. Zijn moeilijke aanpasbaarheid is wat het een zelforganiserend systeem maakt: in staat zichzelf te reproduceren en te onderhouden.

Alle shitcoins zullen, als gevolg van Bitcoins eeuwige bestaan, tot onbeduidendheid opdrogen. Ze zullen irrelevant worden omdat het geldspel een spel is van liquiditeit en het verkrijgen van macht, en in dit spel overleven alleen de sterksten.

Een nieuw tijdperk

De wereld is zich aan het herordenen. Hij is zich aan het herordenen omdat we vergeten zijn wat geld is. Hij is zich aan het herordenen want de huidige vorm van “geld”– een door de regering uitgegeven schuld, wat steelt van de armen en geeft aan de rijken – is aan het opbreken. En terwijl dat geld kapot gaat, zal Bitcoin zijn opmars blijven maken. Iedere 10 minuten wordt er een nieuw block gevonden. Iedere 10 minuten doet Bitcoin zich weer gelden. Iedere 10 minuten.

En jij kunt daar deel van uitmaken. Jij kunt dit zelf doen, lees je in, bewaar je eigen keys en beheer je eigen node. Dat is het enige dat Bitcoin van je vraagt. Een klein beetje verantwoordelijkheid.

Als je niet je eigen sleutels beheert, heb je geen bitcoins—maar een tegoed bij een derde. Als je niet je eigen node beheert, heb je geen inspraak in Bitcoin — je bent dan afhankelijk van andermans ideeën betreffende Bitcoin.

Om Bitcoin jouw geld te laten zijn, moet je je eigen sleutels bewaren en de controles op je eigen node uitvoeren. Op die manier kun jij ook geld herontdekken. Je kunt herontdekken wat het betekent om diepgaande stabiliteit en autonomie te hebben. Jij kunt het werk doen en jezelf omvormen tot een zelfstandig individu.

De keuze is aan jou

Je hoeft niet iemand om toestemming te vragen. Het enige wat je nodig hebt is nieuwsgierigheid — of een heleboel pijn. Ik hoop voor jou dat het nieuwsgierigheid is wat je naar Bitcoin voert. Bitcoin kan nieuwsgierigheid opwekken — als je er maar open voor staat. Shitcoins, toezichthouders en het fiatgeld monetaire systeem geven pijn.

De keuze is aan jou en je hebt alle tijd in de wereld om die te nemen. Want Bitcoin is er en dat is genoeg. Hij is niet verborgen – maar hij wacht. Open en bloot, klaar om ontdekt te worden. En met iedereen die Bitcoin ziet zoals hij werkelijk is, gaat een groter deel van de mensheid herontdekken wat geld is.