Derde Bitcoin halving

Derde Bitcoin halving

Op 11 mei 2020 vond de derde Bitcoin halving plaats. Bij deze bijzondere gebeurtenis wordt de uitgifte van nieuwe bitcoins gehalveerd, waardoor er minder bitcoins op de markt komen. De vierde halving zal ongeveer in februari 2024 plaatsvinden.

In dit artikel lees je wat een halvering betekent en welke invloed dit heeft op de prijs van Bitcoin. Onderaan het artikel vind je extra technische informatie voor als je daarin geïnteresseerd bent.

Wat is "de halving"?

Toen Satoshi Nakamoto in 2009 Bitcoin uitvond, zocht hij een goede manier om bitcoins in omloop te brengen. Als Satoshi alle bitcoins aan het begin had gemaakt en aan zichzelf had toegekend, had niemand hem serieus genomen en was Bitcoin nooit een succes geworden.

Satoshi heeft gekozen voor een natuurlijk en langzaam verloop, waarbij nieuwe bitcoins worden uitgegeven als beloning voor de mensen die meehelpen om het netwerk veilig te houden en de transacties te verwerken, de zogenaamde miners.

Elke vier jaar ongeveer halveert de beloning, waardoor steeds minder nieuwe bitcoins worden uitgegeven, maar het wel voor iedereen eerlijk blijft. Zo groeit het Bitcoin ecosysteem langzaam met alle mensen die meedoen.

Beloning van miners in de tijd

In het begin was de beloning voor miners 50 bitcoins per blok - een soort pagina in de boekhouding. Bij de eerste halvering in 2012 werd deze beloning teruggebracht naar 25. Vier jaar later, in 2016 werd het 12,5 bitcoins per blok. De aanstaande halvering zal de beloning verlagen tot 6,25 per blok.
De halvering in 2024 tot 3,125 per blok. En zo elke 4 jaar, tot alle 21 miljoen bitcoins in omloop zijn in 2140.

Waarom is de halving belangrijk?

De halvering is belangrijk om te garanderen dat Bitcoin schaars blijft. Door elke 4 jaar de uitgifte van nieuwe bitcoins te halveren, blijft het aantal bitcoins dat uiteindelijk wordt uitgegeven begrensd, met een voorspelbaar verloop. Deze halvering ligt vast in de software en kan niet zomaar aangepast worden.

Dit is anders dan bij de euro, waar maandelijks miljarden nieuwe euro's in omloop gebracht worden, in antwoord op een kredietcrisis of de huidige Corona-crisis. Als spaarder weet je niet, of bij zoveel nieuw geld je euro’s hun waarde behouden.

Wat is het effect op de prijs?

Historisch gezien leidden de twee eerste halveringen tot flinke prijsstijgingen in het jaar volgend op de halvering, in 2013 en 2017. Een model dat schaarste en prijs combineert, is het stock-to-flow model. Dit model voorspelt een flinke prijsstijging in 2021, door de toename in schaarste. Lees meer in ons artikel uit april over dit model.

Aan de andere kant introduceert een halving ook onzekerheden, waardoor de koers rond de halving omlaag kan gaan. Bijvoorbeeld is onzeker wat de miners gaan doen, wanneer ze voor hetzelfde werk, ineens nog maar de helft verdienen. Gaan zij verouderde machines uitzetten? Gaat het langer duren voordat transacties verwerkt zijn? Deze onzekerheid kan leiden tot een afname aan de vraagkant, waardoor de koers kan dalen.

Wij geloven dat de gegarandeerde schaarste uiteindelijk de doorslag gaat geven. De halving maakt Bitcoin voorspelbaar en beter geschikt als geld. Wat zal leiden tot een brede acceptatie en een goede waarde-ontwikkeling.

Extra: Technische informatie

a. Hoe gaan de halveringen in de toekomst?

Na deze derde halvering, zullen er tot de volgende halvering 1.312.500 bitcoins in omloop komen. De vier jaar daarna 656.250 bitcoins. En zo verder. Er gaan nog ongeveer 30 halveringen plaatsvinden, waarna de laatste nieuwe bitcoin in omloop is gebracht. Dit zal rond 2140 plaatsvinden.

Uiteindelijk worden er 21 miljoen Bitcoin uitgegeven.

De komende honderd jaar loopt de beloning in nieuwe bitcoins voor miners terug, waarna alleen nog de vergoedingen voor netwerktransacties als inkomsten gelden.

b. Blockchain en mining

Bitcoin en de blockchain werken globaal als volgt. Miners gebruiken rekenkracht om transacties te controleren en beveiligen zo de blockchain. De blockchain bestaat uit aanééngeschakelde blokken met transacties (vandaar de naam blockchain). Elk blok is een soort pagina in de boekhouding. De miner die als eerste een wiskundig probleem oplost, mag de pagina aan de boekhouding toevoegen (het blok) en krijgt daarbij een beloning in nieuwe bitcoins.
Dit proces heet "mining" en is de enige manier om nieuwe bitcoins uit te geven. De halvering van de beloning per blok vindt elke 210.000 blokken plaats. Dit heeft tot gevolg dat het aantal nieuwe bitcoins vermindert in de tijd.

De blokbeloning dient als stimulans om het netwerk te beveiligen. Het is een cruciaal onderdeel van het netwerk. De rol van de miners is om de bitcoin-transacties te verifiëren en de veiligheid van het netwerk te waarborgen.

c. Moeilijkheid

Een Bitcoin-blok wordt ongeveer elke 10 minuten gedolven, maar de tijd hangt vooral af van de moeilijkheidsgraad. De moeilijkheid wordt bepaald aan de hand van de snelheid van het netwerk en hoeveel deze afwijkt van het verwachte niveau. De moeilijkheid wordt elke twee weken aangepast. Een snelle blokproductie betekent dat de moeilijkheidsgraad te laag is en moet worden verhoogd. Ook dit proces is vastgelegd in de Bitcoinsoftware.

Na de halvering ontvangen de miners de helft van de Bitcoinbeloning. Als de prijs van 1 bitcoin gelijk blijft, hebben de miners de helft minder verdiensten voor hetzelfde werk. Als de prijs stijgt, stijgt ook de omzet van de miners. Als er minder miners meedoen, daalt de computerkracht van het gehele netwerk. Dan zal de moeilijkheid automatisch verlaagd worden, waarna het makkelijker wordt voor de overgebleven miners om blokken te delven en bitcoin te verdienen. Dit is een evenwicht.

d. Monetair beleid

Bitcoin werd in 2009 beschreven als een "peer-to-peer elektronisch geldsysteem". De opkomst van Bitcoin is volgens sommigen een reactie op de kredietcrisis uit 2007.

Yves Longchamp, hoofd onderzoek bij SEBA Bank, zei in een recent artikel: “Veel beleggers vinden in Bitcoin een reactie op het uitgebreide monetaire beleid van de afgelopen 10 jaar. Door in deze valuta te investeren, geloven ze in een strikte, onveranderlijke en vooraf bepaalde discipline van een monetair beleid dat transparant en onbuigzaam is omdat het in computercode is geschreven”.

Het Bitcoin-systeem kent een vast en voorspelbaar schema voor de uitgifte van nieuwe bitcoins. Dit "monetaire beleid van Bitcoin" garandeert dat het in de loop van de tijd schaars blijft. Deze schaarste, en het groeiende nut ervan, beïnvloeden de marktwaarde positief.