Bitcoin in 2024

Bitcoin in 2024

De Bitcoin halving, die elke vier jaar plaatsvindt, is een belangrijke gebeurtenis die het aanbod van nieuwe munten op de markt beïnvloedt. Volgend jaar is het alweer tijd voor de vierde halvering, wat betekent dit voor de koers?

Wat is een “halving”?

De Bitcoin halving zorgt ervoor dat de beloning die miners elk blok ontvangen, wordt gehalveerd. Dit betekent dat miners 50% minder Bitcoin ontvangen voor het veilig houden van het Bitcoinnetwerk.

De halvering vindt ongeveer eens in de vier jaar plaats en heeft als functie de schaarste van Bitcoin te garanderen.
Halveringen vinden plaats na ieder 210.000e geminde blok.

De eerste halvering vond plaats op 28 november 2012, en verlaagde de beloning voor miners van 50 naar 25 bitcoins.

De tweede in 2016 bracht de uitgave naar 12,5 bitcoins.

De derde, meest recente halvering in 2020 zorgde ervoor dat er tot 2024 nog maar 6,25 bitcoins vrijkomen.

Over een jaar zijn dit nog maar 3,125 munten per gevonden blok.

Vrijdag, 19 april 2024 is de geschatte datum waarop de volgende halvering plaats gaat vinden.

Inleiding nieuwe cyclus

De halvering wordt gezien als het begin van een nieuwe cyclus, waarbij er een periode van enorme groei aanbreekt. In het verleden is gebleken dat het effect ervan niet meteen zichtbaar was aan de prijs.

Er gaat wat tijd overheen voordat de koers zich in de echte stijging begeeft die de prijs naar nieuwe hoogtes leidt. Wel had de koers telkens een bodem bereikt voordat de halvering plaatsvond.

Halverwege de 2e helft

De vorige halvering was in 2020, bijna 3 jaar geleden. Wanneer de vierde halvering aanbreekt, is 93,75% van het totale aantal munten in omloop gebracht. 2140 is het geschatte jaar waarin de laatste Bitcoin gemined zal worden.

Na de vierde halvering neemt de schaarste van Bitcoin opnieuw met 100% toe. Dit speelt een belangrijke factor voor de koers. Momenteel komen er dagelijks ongeveer 900 nieuwe Bitcoin bij, na 2024 zal dit aantal verder afnemen tot slechts 450 munten per dag.

Na 2024 komen er nog maar 450 bitcoins per dag vrij

Schaarser dan goud

De schaarste van Bitcoin wordt vaak vergeleken met die van goud. Deze wordt berekend met behulp van het Stock-to-Flow-ratio. Dit model geeft aan hoeveel jaar er nodig is om de huidige voorraad van een grondstof of asset te kunnen verdubbelen. Hoe groter het getal is, des te schaarser het product.

In de s2f staat stock voor de voorraad en flow voor de nieuwe gedolven hoeveelheid per jaar.

Na de vierde halvering zijn er maximaal 19,69 miljoen bitcoins in omloop (stock) en worden er jaarlijks nog maar 164,25 duizend bitcoins gedolven (flow). Dit geeft een s2f van 119,86 (= 19,69/0.164).

Op dit moment is het s2f van goud met een ratio van 59,38 nog net iets groter dan die van Bitcoin (53,9), maar na de volgende halvering komt hier verandering in: om de hoeveelheid Bitcoin dan nog te verdubbelen is er bijna 120 jaar voor nodig.

Het stock to flow is slechts een fictieve berekening om de schaarste te kunnen vergelijken; de totale voorraad van Bitcoin kan immers nooit boven de 21 miljoen uitkomen.
In tegenstelling tot de euro neemt de inflatie van Bitcoin structureel af en de waarde toe

Invloed van eerdere halveringen

De halvering heeft in het verleden een positief effect gehad op de koers. De aanvoer van nieuwe munten halveert, terwijl de vraag naar Bitcoin groeit of gelijk blijft.

Na de halvering van 2020 steeg de koers van Bitcoin in het opvolgende jaar met meer dan 700%. Dit patroon heeft zich tot nu toe telkens herhaald en heeft ervoor gezorgd dat de halvering wordt gezien als een belangrijk moment om in te stappen.

Wanneer dit patroon zich opnieuw voordoet, staat de prijs tijdens de halvering zelf boven de €30.000 en beweegt de koers in 2025 richting de €120.000.

bron: Pantera Capital