Bitcoinkoers na de halving

Bitcoinkoers na de halving

Eerder introduceerden we stock-to-flow (s2f) als model voor de waardering van Bitcoin. Dit artikel gaat in op hoe de Bitcoinkoers reageert op de halvering van twee maanden geleden. Waarom gebeurt er weinig met de koers, terwijl het model een flink hogere waardering voorspelt?

Wat is "de schaarste van Bitcoin"?

Bitcoin kent een voorspelbare uitgifte van nieuwe munten, die elke vier jaar halveert. Bij de start in 2009 waren dit 7200 bitcoins per dag. Sinds 11 mei 2020 ligt dit op nog maar 900 per dag. Lees voor meer hierover in ons artikel uit mei De derde Bitcoin halving.

nieuwe bitcoins in omloop per dag
Afbeelding 1. Afname van nieuwe bitcoins die per dag in omloop komen

Door deze regelmatige halvering is het aantal bitcoins dat uiteindelijk in omloop komt begrensd tot 21 miljoen bitcoins.

Om schaarste van een grondstof in een getal uit te drukken kun je de stock-to-flow verhouding (s2f) berekenen. Hierin staat stock voor de voorraad en flow voor de nieuw gedolven grondstof per jaar.

Er zijn 18.4 miljoen bitcoins in omloop (stock) en worden er jaarlijks 0.33 miljoen bitcoins gedolven (flow). Dit geeft een s2f van 56 (= 18.4/0.33). Bitcoin komt hiermee in de buurt van goud, dat een s2f van 62 kent.

Bitcoin komt hiermee in de buurt van goud, dat een s2f van 62 kent

Wordt iets waardevol door schaarste?

Niet per se. Alleen wanneer er vraag is - wanneer mensen er geld voor over hebben - kan schaarste van invloed zijn op de prijs. Ter herinnering hieronder de prijs van Bitcoin sinds deze verhandeld wordt op valutabeurzen.

bitcoinkoers 2010 tot 2026
Afbeelding 2. Historisch prijsverloop

Uit de grafiek blijkt duidelijk dat er vraag is naar Bitcoin. In 2010 werden bitcoins verhandeld voor €0,10. Eind 2012 was de Bitcoinkoers gestegen naar €10. Nu acht jaar later, schommelt de koers rond de €8000.
Mensen zijn bereid geld te betalen om bitcoins in bezit te krijgen.

Koers Bitcoin in 2021

De Nederlander PlanB vond een functie die historisch de s2f van Bitcoin koppelt aan de prijs. Wanneer je een s2f waarde invult voor Bitcoin in de toekomst, krijgt het een voorspellend karakter. Zo voorziet het model een koers van €90.000 voor december 2021:

bitcoinkoers 2010 tot 2026 met stock-to-flow
Afbeelding 3. Waardering volgens s2f-model

Je ziet hier toegevoegd de waardering van Bitcoin volgens het s2f-model. Op de 4-jaarlijkse sprongen in deze lijn vindt telkens een halvering plaats van nieuwe bitcoins die in omloop komen.

Waarom stijgt de koers niet meteen?

Na de halvering van 11 mei 2020 is de koers niet direct gestegen, terwijl het model een flink hogere waardering voorspelt. Hoe kan dit?

De Bitcoinkoers wordt bepaald via marktwerking op honderden beurzen wereldwijd. Bitcoin wordt daar verhandeld tegen valuta zoals de euro, dollar en tegen andere cryptocurrencies. De afname in nieuwe bitcoins die dagelijks in omloop komen, lijkt op zowel de vraag als het aanbod onvoldoende invloed te hebben, om de koers meteen te beïnvloeden.

Als we naar de twee eerdere halveringen in 2012 en 2016 kijken (afbeelding 3), zien we deze pas na een lange tijd terug in de koers. Dat de theoretische waardering flink hoger is, maakt niet dat handelaren meteen een hogere prijs hanteren.

Geleidelijke waardering

We moeten concluderen dat de sprongen in de s2f-waardering niet precies overeenkomen met het werkelijke koersverloop. De halvering die telkens ineens plaatsvindt, vindt geleidelijk zijn weg naar een prijsstijging op de beurzen.

Wanneer we de schaarste geleidelijk naar de nieuwe waarde laten stijgen, toont het model een natuurlijker koersverloop:

bitcoin koers bij geleidelijke stock-to-flow waardering
Afbeelding 4. Waardering met geleidelijke s2f-stijging en werkelijk koersverloop

De dunne lijn toont de waardering volgens het model, wanneer de s2f geleidelijk over 15 maanden (463 days) wordt toegepast.

Conclusies

Door de schaarste over 15 maanden geleidelijk toe te passen, krijgt het model een realistischer koersverloop. Het model is gebaseerd op de fundamentele schaarste die Bitcoin kent en is op basis daarvan een handige tool voor de waardering.

Een stijging door de halvering van mei kan nog maanden duren. Na de halvering in juli 2016, duurde het enkele maanden voordat de koers een stijgende lijn inzette. Hierbij moet opgemerkt worden, dat de Bitcoinkoers op dat moment boven de waardering volgens model lag:

bitcoinkoers 2016 tot 2022
Afbeelding 5. Koersverloop sinds 2016 en s2f-waardering met geleidelijke stijging

Bij de koers van €8214 op 24 juli 2020 is Bitcoin volgens het stock-to-flow model ondergewaardeerd. Het model voorziet in de loop van het jaar een stijging, die doorzet tot ver in 2021.

Aan- of verkopen?

Het s2f-model kan houvast bieden bij de keuze om bitcoins te kopen of juist te verkopen, waarbij je niet alleen naar het sentiment in de markt kijkt.

Zowel in 2013 als 2017 steeg de koers door tot ver boven de waardering volgens het model, om vervolgens terug te vallen. Dit is een belangrijke observatie om mee te nemen in de toekomst. Wanneer het sentiment uitermate positief is, maar de koers ver boven de waardering ligt, kan het model je helpen bij je keuze.

Met dank aan PlanB voor het s2f-model en aan @digitaliknet voor de afbeeldingen.