Bitmymoney is geregistreerd bij DNB

Bitmymoney is geregistreerd bij DNB

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt sinds 21 mei 2020 toezicht op alle aanbieders van cryptodiensten in Nederland. Aanbieders moeten ingeschreven staan in het openbaar register van DNB. Daarvoor moeten ze kunnen aantonen dat ze voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977.

Wat doet een aanbieder van cryptodiensten?

De wet onderscheidt twee diensten waarvoor registratie vereist is, voordat deze aangeboden mogen worden in Europa.

 1. Cryptovaluta wisselen.
  Dit zijn aanbieders die geld zoals euro’s wisselen voor virtuele valuta’s zoals Bitcoin en Ether.
  Dit kan bijvoorbeeld een aankoop van bitcoins zijn, betaald met euro's. Het kan ook een transactie zijn tussen cryptovaluta, zoals van Ether naar Litecoin.
 2. Cryptovaluta opslaan.
  Dit zijn aanbieders die de virtuele valuta zoals Bitcoin en Ether opslaan voor de klant. In de wet wordt dit met de naam "bewaarportemonnee" aangeduid.

Bitmymoney heeft registratie voor beide diensten

De registratie van Bitmymoney bij DNB voor beide diensten bij DNB is hier te vinden.

Wat valt onder het toezicht van DNB?

Onder de Wwft en de Sanctiewet vallen deze onderdelen:

 1. Ken-je-klant.
  Bitmymoney moet de identiteit van haar klanten kennen.
  Dit betekent dat wij de identiteit moeten kennen van onze klanten, daarom moeten alle klanten (particulieren en bedrijven) zich identificeren.
 2. Melden van ongebruikelijke transacties aan FIU.
  Bitmymoney is wettelijk verplicht om ongebruikelijke transacties aan de Financial Intelligence Unit in Nederland te melden.
  Dit doen we net als banken, maar ook juweliers, notarissen, garagehouders melden ongebruikelijke transacties.
 3. Transactiemonitoring
  Transacties van klanten moeten bewaakt worden. Dit betekent dat alle transacties continue gemonitord moeten worden en afwijkingen onderzocht moeten worden.
 4. Herkomst van gelden.
  De herkomst van de gelden waarmee Bitcoin of andere crypto gekocht worden moeten afkomstig zijn uit verklaarbare bronnen om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen.
  Bij grote aankopen zal daarom gevraagd worden waar de euro's vandaan komen.
  Ook voor alle deposits van Bitcoin zal gevraagd worden waar deze Bitcoin vandaan komen om te zorgen dat er geen Bitcoin witgewassen wordt.
 5. Toetsing van het bestuur op geschiktheid en betrouwbaarheid. Het bestuur van Bitmymoney is getoetst door DNB.

Sanctiewet

De Sanctiewet ziet er op toe dat er geen geld verstuurd wordt of wordt ontvangen naar mensen of naar landen die op de sanctielijst staan, zoals Venezuela en Iran.
Op de sanctielijst staan mensen, organisaties en landen.
Bitmymoney staat alleen toe dat verstuurd wordt naar eigen wallets van de klanten. Op die manier kennen wij de identiteit die bij het Bitcoinadres hoort waar naartoe verstuurd wordt.

Wat valt niet onder het toezicht?

DNB houdt bij geregistreerde aanbieders van cryptodiensten uitsluitend toezicht op deze twee wetten. Dit betekent dat er geen toezicht wordt gehouden op financiële bedrijfsrisico’s. Er is ook geen sprake is van specifieke consumentenbescherming.

Is registratie verplicht?

Het is verboden om aan Nederlandse klanten diensten aan te bieden zonder registratie.

Waarom is er toezicht?

Financiële geldstromen kunnen gebruikt worden voor illegale doeleinden, zoals het witwassen en het financieren van terrorisme. Hiervoor is in Nederland specifieke wetgeving en er zijn toezichthouders die toezien op het naleven van de wet.

Bitmymoney is altijd voorstander geweest van regulering en was mede-oprichter in januari 2015 van de VBNL, met onder andere als doel het bevorderen van zelfregulering.

In 2018 is een wijziging de Europese anti-witwasrichtlijn aangenomen, waardoor ook cryptobedrijven expliciet in de wetgeving zijn opgenomen. In Nederland is de aanpassing van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en terrorisme financiering) in 2020 actief geworden, als gevolg van de aanpassing van de Europese anti-witwasrichtlijn. In deze wetgeving zijn naast de cryptobedrijven, ook aanpassingen opgenomen voor andere bedrijfstakken om witwassen te voorkomen.