De halving komt eraan

De halving komt eraan

Aftellen tot halving nummer 4.
Het is bijna zover. De vierde Bitcoin halving komt eraan.

Vrijdag, 19 april 2024 is de verwachte datum waarop de volgende halvering plaats gaat vinden.

Nieuwe bitcoins

Toen Satoshi Nakamoto in 2009 Bitcoin uitvond, zocht hij een goede manier om bitcoins in omloop te brengen. Niemand gebruikt de munt en het had ook nog geen waarde.
Als Satoshi alle bitcoins aan het begin had gemaakt en aan zichzelf had toegekend, had niemand hem serieus genomen en was Bitcoin nooit een succes geworden.

Satoshi heeft gekozen voor een voorspelbaar en langzaam verloop, waarbij nieuwe bitcoins over langere tijd in omloop komen.
De nieuwe bitcoins worden uitgegeven als beloning voor de mensen die meehelpen om het netwerk veilig te houden en de transacties te verwerken, de zogenaamde miners.

Wat is "de halving"?

Elke vier jaar halveert de beloning (de halving), waardoor steeds minder nieuwe bitcoins worden uitgegeven. Dit is voorspelbaar en vastgelegd in de code van Bitcoin. Zo groeit het Bitcoin ecosysteem langzaam met alle mensen die meedoen.

Beloning van miners in de tijd

In het begin was de beloning voor miners 50 bitcoins per blok. Een 'block' in de blockchain is als een pagina met transacties in de boekhouding van Bitcoin.

Elke 4 jaar wordt de beloning gehalveerd.

Stopt het dan nooit?

De halving, die elke 4 jaar plaatsvindt, gaat door tot 2140. Dan is er zo vaak gehalveerd, dat de beloning per blok 0 is en er geen nieuwe bitcoins in omloop komen. Op dat moment zijn alle 21 miljoen bitcoins in omloop.

Waarom is de halving belangrijk?

De halvering is belangrijk om te garanderen dat Bitcoin schaars blijft. Door elke 4 jaar de uitgifte van nieuwe bitcoins te halveren, blijft het aantal bitcoins dat uiteindelijk wordt uitgegeven begrensd, met een voorspelbaar verloop. Deze halvering ligt vast in de software en kan niet zomaar aangepast worden.

Dit is anders dan bij de euro, waar maandelijks miljarden nieuwe euro's in omloop gebracht worden. 

Wat is het effect op de prijs?

Historisch gezien leidden de drie halveringen tot flinke prijsstijgingen in het jaar volgend op de halvering, in 2013, 2017 en 2021. 

Ook andere zaken hebben hun effect op de prijs. Bijvoorbeeld het begin van de Coranacrisis (flinke dip), een tweet van Elon Musk (flinke stijging) en de huidige stijging onder invloed van de komst van Bitcoin ETF’s.

Historisch gezien blijkt de gegarandeerde schaarste de doorslag te geven. De halving maakt Bitcoin voorspelbaar en beter geschikt als geld. Wat zal leiden tot een brede acceptatie en een goede waarde-ontwikkeling.

Extra: Technische informatie

a. Hoe gaan de halveringen in de toekomst?

Na deze vierde halvering, zullen er tot de volgende halvering 656.250 bitcoins in omloop komen en dan elke halving de helft. En zo verder. Er gaan nog ongeveer 30 halveringen plaatsvinden, waarna de laatste nieuwe bitcoin in omloop is gebracht. Dit zal rond 2140 plaatsvinden.

Uiteindelijk worden er 21 miljoen Bitcoin uitgegeven.

De komende honderd jaar loopt de beloning in nieuwe bitcoins voor miners terug, waarna alleen nog de vergoedingen voor netwerktransacties als inkomsten gelden.

b. Blockchain en mining

Bitcoin en de blockchain werken globaal als volgt. Miners gebruiken rekenkracht om transacties te controleren en beveiligen zo de blockchain. De blockchain bestaat uit aaneengeschakelde blokken met transacties (vandaar de naam blockchain). Elk blok is een soort pagina in de boekhouding. De miner die als eerste een wiskundig probleem oplost, mag de pagina aan de boekhouding toevoegen (het blok) en krijgt daarbij een beloning in nieuwe bitcoins.Dit proces heet "mining" en is de enige manier om nieuwe bitcoins uit te geven. De halvering van de beloning per blok vindt elke 210.000 blokken plaats. Dit heeft tot gevolg dat het aantal nieuwe bitcoins vermindert in de tijd.

De blokbeloning dient als stimulans om het netwerk te beveiligen. Het is een cruciaal onderdeel van het netwerk. De rol van de miners is om de bitcoin-transacties te verifiëren en de veiligheid van het netwerk te waarborgen.

c. Moeilijkheid

Een Bitcoin-blok wordt ongeveer elke 10 minuten gedolven, maar de tijd hangt vooral af van de moeilijkheidsgraad. De moeilijkheid wordt bepaald aan de hand van de snelheid van het netwerk en hoeveel deze afwijkt van het verwachte niveau. De moeilijkheid wordt elke twee weken aangepast. Een snelle blokproductie betekent dat de moeilijkheidsgraad te laag is en moet worden verhoogd. Ook dit proces is vastgelegd in de Bitcoinsoftware.

Na de halvering ontvangen de miners de helft van de Bitcoinbeloning. Als de prijs van 1 bitcoin gelijk blijft, hebben de miners de helft minder verdiensten voor hetzelfde werk. Als de prijs stijgt, stijgt ook de omzet van de miners. Als er minder miners meedoen, daalt de computerkracht van het gehele netwerk. Dan zal de moeilijkheid automatisch verlaagd worden, waarna het makkelijker wordt voor de overgebleven miners om blokken te delven en bitcoin te verdienen. Dit is een evenwicht.

d. Monetair beleid

Bitcoin werd in 2009 beschreven als een "peer-to-peer elektronisch geldsysteem". De opkomst van Bitcoin is volgens sommigen een reactie op de kredietcrisis uit 2007.

Yves Longchamp, hoofd onderzoek bij SEBA Bank, heeft gezegd:
“Veel beleggers vinden in Bitcoin een reactie op het uitgebreide monetaire beleid van de afgelopen 10 jaar. Door in deze valuta te investeren, geloven ze in een strikte, onveranderlijke en vooraf bepaalde discipline van een monetair beleid dat transparant en onbuigzaam is omdat het in computercode is geschreven”.

Het Bitcoin-systeem kent een vast en voorspelbaar schema voor de uitgifte van nieuwe bitcoins. Dit "monetaire beleid van Bitcoin" garandeert dat het in de loop van de tijd schaars blijft. Deze schaarste, en het groeiende nut ervan, beïnvloeden de marktwaarde positief.