Bitcoin koerst richting €50.000

Bitcoin koerst richting €50.000

Voor wie de Bitcoinkoers volgt, is het een feestje. Die steeg dit jaar 25%. Welke rol de invoering van ETF's hierin speelde, lees je in dit artikel.

In januari 2024 werd de langverwachte Bitcoin ETF in de Verenigde Staten goedgekeurd. Dit biedt fondsbeheerders de mogelijkheid om Bitcoin in een portefeuille op te nemen, met het stempel van de Amerikaanse toezichthouder. 

Deze verandering heeft de vraag naar Bitcoin en daarmee de koers beïnvloed.

Koersanalyse

Het jaar opende met spanning onder beleggers over de mogelijke introductie van Bitcoin ETF’s. De koers schommelde omhoog van €38.400 op 1 januari richting €43.000 op 10 januari, toen het nieuws positief uitviel. 

De weken daarna daalde de koers, om eind januari weer de positieve trend te vinden.

Op 12 februari doorbrak Bitcoin een belangrijke koers; de waarde van 50.000 dollar. Dit is omgerekend €46.400, een koers die Bitcoin voor het laatst had eind 2021, zo’n 2 jaar geleden.

Afbeelding: De eurokoers van Bitcoin sinds 1 januari 2024

Laten we dieper ingaan op de factoren die deze recente opwaartse trend kunnen verklaren en de impact ervan op de lange termijn.

Wat waren voorheen de opties om in bitcoin te beleggen?

Voordat Bitcoin ETF's hun intrede deden in de VS, was je als fondsbeheerder aangewezen op drie mogelijkheden om in Bitcoin te investeren: 

  1. Zelf bitcoin kopen en bewaren.
  2. Een Bitcoinrekening openen bij een bedrijf als Bitmymoney.
  3. Beleggen in Grayscale, het enige Bitcoin-fonds in de VS.

Grayscale bood een Bitcoin-fonds, maar met nadelen ten opzichte van de nieuwe ETF's: het was relatief duur en niet verhandelbaar.

Bitcoin ETF's op de markt

Met de introductie van Bitcoin ETF's nam de concurrentie toe voor Grayscale. De ETF's zijn goedkoper en, belangrijk, beter verhandelbaar. Een grote groep investeerders vloeide weg van Grayscale, aangetrokken door de lagere kosten bij de andere ETF's. Dit betrof ongeveer 170.000 bitcoins (6 miljard euro).

De vraag naar bitcoins uit de nieuwe ETF's kon worden ingevuld door de uitstroom van de uitstappers uit Grayscale. Aanvankelijk zorgde dit voor een daling van de koers in de eerste weken. 

De eurokoers van Bitcoin sinds 1 januari

Geleidelijk nam de uitstroom uit Grayscale af, terwijl de vraag vanuit de ETF's bleef stijgen. Dit leidde tot een herstel van de Bitcoin koers tot boven de $50.000 (€46.500), voor het eerst in twee jaar.

Aanbod beperkter dan de vraag

Bitcoin miners brengen nieuwe bitcoins in omloop. Met de huidige beloning voor het veilig houden van het netwerk bedraagt dit 900 bitcoins per 24 uur. Bij een koers van €46.000 betekent dit dat er 41 miljoen euro per dag aan nieuwe bitcoins in omloop komen.

De vraag naar bitcoins vanuit de ETF's bedroeg op 13 februari 587 miljoen euro. Meer dan het tienvoudige. Anders gezegd, de ETF's kochten 10 keer meer Bitcoin dan de miners dagelijks produceren.

ETF’s blijken een succes

Als de vraag op de markt toeneemt, terwijl het aanbod gelijk blijft, dan stijgt de koers. De nieuwe Bitcoin ETF's hebben aantoonbaar geleid tot een stijging van de vraag naar bitcoins. Dit verklaart de spectaculaire stijging van de koers tot boven €48.000 per bitcoin. 

Houdt deze vraag vanuit de Bitcoin ETF's stand? Dan ligt een verdere stijging van de koers in het vooruitzicht. We houden je op de hoogte.