Bitmymoney is geregistreerd bij DNB

Bitmymoney is geregistreerd bij DNB

Bitmymoney heeft op 16 november de registratie verkregen bij De Nederlandsche Bank (DNB).


In onze eerdere update las je de maatregelen die alle Nederlandse bedrijven moeten nemen om te kunnen voldoen aan de wetgeving. Bitmymoney heeft deze maatregelen genomen:

1. Ken-je-klant. Bitmymoney kent de identiteit van onze klanten.
2. Melden van ongebruikelijke transacties aan FIU. Bitmymoney meldt ongebruikelijke transacties aan de Financial Intelligence Unit in Nederland.
3. Transactiemonitoring & herkomst van gelden. Waar nodig wordt gevraagd  naar de herkomst van de euro’s of bitcoins.
4. Toetsing van het bestuur op geschiktheid en betrouwbaarheid. Het bestuur van Bitmymoney is getoetst door DNB.

Discussie over de Sanctiewet

De registratie bij DNB volgt uit Europese wetgeving tegen witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft). Daarnaast is de Sanctiewet 1977 van toepassing op Bitcoinbedrijven. De Sanctiewet ziet er op toe dat er geen geld verstuurd kan worden naar mensen of naar landen die op de sanctielijst staan, zoals Venezuela en Iran.

Versturen is een wezenlijk onderdeel van Bitcoin. De eis van het identificeren van de ontvangende partij, zoals DNB vereist, heeft tot discussie geleid. De vraag is of deze eis wel uit de sanctiewet volgt, dat deze meer bij een vergunning past, dan bij een registratie. Mocht je dit interessant vinden, dan kun je hierover lezen op NRC en FD.

Bij Bitmymoney verandert er bij het aan- en verkopen van Bitcoin, Ethereum en Litecoin niets. Er zijn wel gevolgen voor het versturen van Bitcoin.

Wat verandert er voor jou bij het versturen van Bitcoin?

In eerste instantie leek het voldoende als de klant aangeeft naar wie hij of zij verstuurt. Dit is niet voldoende gebleken en dit heeft tot gevolg dat wij alleen versturen kunnen toestaan naar eigen wallets van de klanten. Op die manier kennen wij de identiteit die bij het Bitcoinadres hoort waar naartoe verstuurd wordt.

Voor 21 november wordt het versturen van Bitcoin aangepast. Je kunt dan alleen nog versturen naar eigen Bitcoinadressen. Dit kan een Bitcoinadres zijn van je persoonlijke wallet of een Bitcoinadres in jouw account bij een Exchange. We zullen het zo makkelijk mogelijk maken om deze adressen te verifiëren.

Voor het versturen kun je een bitcoinadres opgeven met een bewijs dat je de eigenaar bent van het Bitcoinadres. Voor alle klanten die willen versturen zullen we dit stap voor stap uitleggen op de website.