Een stimulans voor Bitcoin

Een stimulans voor Bitcoin

De BRICS-landen ondernemen nieuwe stappen om de invloed van de Amerikaanse dollar te verminderen. Dit is een belangrijke ontwikkeling voor de wereldeconomie en kan positieve gevolgen hebben voor Bitcoin.

De samenstelling van landen, bestaande uit Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika, maakt aanstalten om de dollar als huidige wereldreservemunt te vervangen door een nieuwe valuta.

Wereldreservemunt

De Amerikaanse dollar is lange tijd de dominante reservemunt geweest. Dit betekent dat landen, met name die met een zwakke economie, dollars aanhouden als valutareserve om handel te drijven en financiële stabiliteit te behouden. Dankzij dit privilege ontwikkelde de Verenigde Staten zich in de vorige eeuw tot wereldmacht.

De groeiende schuldenlast van de VS is de rest van de wereld echter niet ontgaan. De stabiliteit van de dollar is verder afgenomen. Er worden openlijk vraagtekens gezet bij de houdbaarheid van de dollar als wereldreservemunt.

de BRICS-leiders

BRICS-landen verenigd

De spanningen tussen Rusland en de Verenigde Staten zijn als gevolg van de oorlog in Oekraïne weer op scherp komen te staan. Het Westen ging over tot het opleggen van sancties aan Rusland, wat resulteerde in een stap terug voor de dollar. De internationale handel met Rusland verschoof naar andere valuta.

De BRICS-landen streven ernaar om minder afhankelijk te zijn van de dollar. Zo hebben China en Rusland nieuwe handelsovereenkomsten gesloten, waarbij ze in plaats van de dollar hun eigen valuta gebruiken voor de handel van bijvoorbeeld olie en aardgas.  

China heeft daarnaast plannen gemaakt om de Nieuwe Zijderoute aan te leggen; een ambitieus plan om infrastructurele projecten te financieren in Azië, Afrika en Europa. Dit kan leiden tot een toename van handelsrelaties buiten de dollar om.

Politiek neutraal

Instabiliteit van een leidende economie als Amerika kan grote gevolgen hebben. Op de korte termijn kunnen deze voor onzekerheid zorgen. Anderzijds brengen deze ontwikkelingen weer nieuwe kansen met zich mee.

Door de toenemende druk op de dollar neemt de vraag naar alternatieve valuta's toe. Dit kan met name voor Bitcoin een stimulans zijn.

Bitcoin: grenzeloos

Bitcoin kent immers geen grenzen. Het netwerk is geheel decentraal en is niet gebonden aan een bepaalde economie of valuta. Hierdoor is Bitcoin, samen met goud, een van de beste alternatieven voor traditionele valuta's.

Hoewel de BRICS-landen nog gebonden zijn aan de dollar, wordt de trend van spreiding van valutareserves duidelijk zichtbaar. Met een groeiende vraag naar alternatieve betaalmiddelen, kan Bitcoin haar rol op het wereldtoneel verder uitbreiden.