Donatie met exit strategie

Donatie met exit strategie

In maart 2022 kreeg de Kessler Stichting een hele bitcoin gedoneerd, met een langetermijnvisie. Nu, twee jaar later, maakt Kessler de positieve balans op.

Het was een ongebruikelijk aanbod voor een maatschappelijke organisatie als de Kessler Stichting in Den Haag om een bitcoin als donatie te krijgen. "We hebben ons achter de oren gekrabd of we dit wel moesten accepteren", geeft directeur Bram Schinkelshoek (64) toe. "Toen Robert-Reinder Nederhoed van Bitmymoney in 2021 met het idee kwam, had Bitcoin in mijn ogen een wat schimmig imago. Toen ik me erin ging verdiepen, kwam ik tot de conclusie dat Bitcoin breder wordt ingezet. Ook leerde ik dat zijn bedrijf opereert met een inschrijving bij de Nederlandse Bank. Toen werd ik enthousiast".

Een hele bitcoin

Schinkelshoek was vooral positief omdat Nederhoed (47) een langlopend vruchtgebruik voorspiegelde van die ene, hele bitcoin die ze zouden krijgen. "Ik ging ervan uit dat de waarde van Bitcoin zou blijven stijgen over de jaren", zegt Nederhoed zelf. "Als de Kessler Stichting elke maand een heel klein deel van de Bitcoin zou inwisselen tegen euro's, zou deze donatie heel lang bijdragen aan het goede doel". 

Het geld is bedoeld voor de opvang van daklozen, een dagelijkse soepbus, de re-integratie van jongeren, noodopvang en bijna gratis kleding onder de naam Pakkie Deftig; allemaal activiteiten van Kessler Den Haag.

"Wat er in bitcoin vanaf gaat, zal er dankzij de verwachte waardestijging in euro steeds weer bijkomen. Dat is het meerjarenplan. Ik had daar in 2021 een mooie grafiek voor gemaakt", aldus Nederhoed.

The gift that keeps on giving

Er was geregeld contact en in 2022 kon het plan in werking treden. De vriendenstichting deed in de tussentijd verder onderzoek en was klaar voor het Bitcoin-idee. Directeur Schinkelshoek: "De donaties die wij normaal gesproken krijgen bestaan vaak uit erfenissen, legaten, dat soort klassieke zaken. Digitale valuta waren nieuw voor ons."

"Iedereen mag zelf kiezen hoe hij of zij aan ons schenkt. Na mijn onderzoek heb ik op mijn beurt aan veel mensen uitgelegd wat Bitcoin precies is. Ik zag ook in dat Robert-Reinders plan heel creatief was en dat we er goede dingen mee konden doen".”

Nederhoed was al langer donateur van de Kessler Stichting, net als van de Voedselbank. "Ik deed maandelijks een donatie in euro. Omdat ik al vroeg de waarde van Bitcoin heb ingezien en er een bedrijf omheen heb gebouwd, heb ik min of meer geluk gehad. Dat geluk wil ik delen met mensen die minder mazzel hebben in hun leven. Vandaar The gift that keeps on giving, zoals ik het noem."

"Met een donatie in Bitcoin wilde ik laten zien wat je met Bitcoin kunt doen: sparen. En dat dit ook geldt voor bedrijven en stichtingen."

Vrienden van de Kessler Stichting

Alle donaties lopen via de stichting Vrienden van de Kessler Stichting. Penningmeester Martin Duivesteijn (70) was verrast toen de Bitcoin zich aandiende. "Ik kende het fenomeen wel, maar had er nooit veel aandacht aan besteed", zegt hij. "Wij hebben een voorzichtig beleggingsbeleid, vastgelegd in het beleggingsstatuut: rustig en veilig, niet te veel risico's nemen. Dat past ook niet bij onze doelstelling."

"Uit onszelf zouden we geen bitcoins hebben gekocht, want het paste niet binnen ons beleggingsbeleid. Aan de manier waarop Bitmymoney het bracht konden we onze goedkeuring hechten. We hebben daar weinig ruchtbaarheid aan gegeven. Het staat uiteraard wel in de jaarrekening."

Koersfluctuatie

Toen de bitcoin begin 2022 bij de vriendenstichting binnenkwam, was hij ruim veertigduizend euro waard. Daar waren Nederhoeds berekeningen op gebaseerd. "De koers schommelde en was op zijn laagste punt even zeventienduizend euro. Dat was wel slikken, ja", zegt de penningmeester. "Toch hebben we ons aan de afspraak gehouden. We mochten maandelijks maximaal 1,5% van het saldo van dat moment inwisselen. Dat hebben we braaf gedaan".

Maar waarom niet gewacht met inwisselen op een waardestijging? "Dan wordt het speculeren, en dat past niet bij ons. Ik heb daar eerlijk gezegd zelfs niet aan gedacht". De afspraak houdt ook in dat de vriendenstichting in 2030 het dan nog resterende saldo in één keer mag inwisselen.

De penningmeester slaat aan het rekenen

De vraag is of de donatie in Bitcoin na twee jaar zijn belofte heeft waargemaakt. Duivesteijn slaat aan het rekenen. "In onze jaarrekeningen staat steeds hoeveel we hebben opgenomen. In het eerste jaar, 2022, was dat € 2927, in 2023 € 3432 en tot en met april 2024 € 2174. In totaal dus ruim € 8.500. 

De Bitcoin staat nu flink over de zestigduizend euro. Ons resterende saldo is zo'n € 44.000 waard. Het geschenk is dus uitgegroeid van 40.000 naar ruim 52.500 euro en dat ondanks een tussentijdse forse waardedaling. Goed, daar moet je dan nog wat inflatie van aftrekken."

Nieuwsgierig

Het fenomeen Bitcoin heeft beide bestuurders gegrepen. Schinkelshoek noemt zich nu een 'nieuwsgierige amateur'. Hij heeft een kleine wallet en Duivesteijn spaart maandelijks € 50. "Ik wil de Bitcoin een beetje blijven volgen. Ben trouwens benieuwd wat die halving gaat doen!".

Martin Duivesteijn (links) en Bram Schinkelshoek van de Kessler Stichting in Den Haag

Duivesteijn vertrok op de dag van de foto als controller van de Kessler Stichting, maar bleef penningmeester van de vriendenstichting. Bram Schinkelshoek is directeur van de Kessler Stichting.

Dit artikel is geschreven door Peter de Ruiter